HİDROLİK AKIŞKANLAR

HİDROLİK AKIŞKANLAR

Akışkanlar sıvı ve gaz olarak iki gruba ayrılırlar.
Sıvılar sıkıştırılamaz olarak kabul edilmektedir.(ihmal edilebilir düzeyde bir miktar sıkışma olmaktadır.),
Gazlar ise sıkıştırabilmekte bu özellikleri endüstride çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Akışkanlar, hidrolikte ana amaçla güç ve enerji iletiminde kullanılmaktadır ancak bu işlem yapılırken gözönünde bulundurulması gereken kriteler ise; vizkozite, ısı transferi, yağlama, kirlilik ve sızdırmazlık konularıdır.

Not: Kullanılan görseller www.akder.org  derneğinin dökümanlarından alıntılanmıştır.

Hidrolik sistemde hidrolik akışkan sistem içinde hareket ederken basıncı, sıcaklığı, yönü değişikliğe uğrar ve enerji iletiminde bulunurken akışkanın özelliği tüm sistemi etkilemektedir
aşağıda kapalı bir hidrolik devresinde hidrolik akçüatörün çalışırken akışkanın geçtiği temel ekipmanlar gösterilmiştir.

Hidrolik akışkanlar petrol türevi malzemeler olup aşağıdaki üretim şemasındaki proseslerden geçerek üretililirler.

Hidrolik yağının içinde bulunan elementlerin yüzdelere göre dağılımı ise aşağıdaki sekildedir;
Hidrolik akışkanın enerji iletimi dışında ikincil faydalarını sıralarsak ;

Sistemdeki hareketli parçalar arasında yağ filmi oluşturarak sürtünmeye karşı koruma sağlarlar
Hidrolik akışkanlar vizkozitelerine bağlı olarak sistemdeki boşluklardan harici kaçak oluşmasını engelleyebilirler 
Çalışan hidrolik sistem içerisinde akan akışkan kaçınılmaz olarak ısınır bu ısınma belli bir değerin üzerine çıktığında istenmeyen durumlar oluşturarak riskli bir hale gelebilir. Bu sebeple akışkanın termal özelliklerinin iyi olması doğal veya şartlandırıcılı soğutmaya verimli bir şekilde yanıt vermesi beklenir.
Hidrolik akışkanlar sistemdeki metal parçalar üzerinde yağ filmi oluşturarak sürtünme problemlerine olumlu katkı sağladıkları gibi aynı şekilde parçaların üzerindeki oluşturdukları koruyucu tabaka sayesinde korozyona karşı da olumlu katkı sunarlar
Akışkanların en önemli bir diğer özellikleri ise vizkoziteleridir. Vizkozite basitçe akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır ve statik ve dinamik olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.
Bu kavramı basitçe anlatabilmek için genellikle su ve bal örneği kullanılır. Su diğer malzemelerin vizkoziteleri belirlenirken referans olarak kabul edilmiş olup değeri “1”‘ dir.
Ayrıca bir hidrolik sistemin verimliliği ve güvenliğinde vizkozite çok önemli bir kavramdır vizkozitenin çok yüksek olması sistem verimini düşürürken düşük olması ise sızdırmazlık problemine yani dahili ve harici kaçaklara sebebiyet vereceği için optimum özelliklerde akışkanın seçilmesi çok önem arz etmektedir.
Madeni yağların sınıflandırılması
Sonuç olarak; Hidrolik sistemde hidrolik akışkan çok önemli olup yaşanan problemlerin çoğunda ana aktördür. Doğru hidrolik akışkan kullanımı ve kirliliklerin çözümü hataların büyük çoğunluğunu gidereceği bilinmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir