POMPALAR VE TİPLERİ

HİDROLİK POMPALAR

Pompalar mekanik enerjiyi hidrolik enerjisine çevirirler. Bütün pompalar akış üretirler, basınç ise pompa tarafından değil akışkanın sistemde bir direnç ile karşılaşması sonucu üretilir.

Pompalar genellikle dönü hareketi üreten bir elektrik motoru veya içten yanmalı bir motorun tahrik ettiği bir dişli kutusuna bağlanarak aldıkları mekanik enerjisi ile bir akışkanı hareket ettirerek bir tankı doldurma, bir akçuatör vasısatıyla linear hareket oluşturma bir yükü kaldırma veya hidrolik motor vasıtasıyla başka bir yerde yine dönme hareketi yani bir tork oluşturmakta kullanılır.

1. POMPALARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÇEŞİTLERİ

1.1 Dinamik Pompalar: Akışkana momentum aktarımı yapan ve çark kanatları rotor kanatları adı verilen döner kanatlı üç temel pompa tipi vardır. Bu nedenle, dinamik pompalar bazen rotadinamik pompalar veya basit olarak dönel pompalar adını alır. 
•Akışın pompadan çıkış biçimine göre sınıflandırılır:
       a) Merkezkaç akış,
       b) Karma akış
       c)Eksenel akış,

Merkezkaç akışlı pompada akışkan pompa merkezine eksenel olarak girer ve pompa gövdesinin dış  çapı boyunca radyal olarak terk eder. Bu nedenle merkezkaç pompalara radyal akışlı pompalarda denir.
Eksenel akışlı pompada akışkan pompa merkezine eksenel olarak girer ve eksenel olarak terk eder. Pompa orta kısmının, motor, mil ve göbek tarafından kapatılması nedeniyle bu akış tipik olarak pompanın dış kesimi boyunca gerçekleşir.
 Karma akışlı pompa, merkezkaç ile eksenel arasındadır ve akış pompaya eksenel olarak girer, radyal ve eksenel arasındaki bir açıyla pompayı terk eder

1.2 Pozitif Deplasmanlı Pompalar : Bu pompalar aynı zamanda volümetrik pompalar olup devir sayıları ile akışkanın hacmi doğru orantılıdır.

  • a. Diyafram Pompa: Bu pompa basitçe bir şırınga gibi çalışmakta olur görseli ve detay şeması aşağıdaki gibidir
  • b. Dişli Pompalar: Birbirine ters istikamette dönen iki dişli (Pinyon ve avare dişliler) çarkın dişi arasında sıkıştırılarak akışkanı basınçlandıran pompa tipleridir. İçten dişli ve dıştan dişli olmak üzere ikiye ayrılırlar.
    • Sessiz çalışırlar
    • Ucuzdurlar
    • Orta basınç için uygundurlar
    • 210 bar ve 3000 rpm’ e kadar standart kataloglarda bulunur bunun üzerindeki değerler için özel üretilmeleri ve özel önlemler almaları gerekir.c.Perisaltic Pompa: Biyolojik uygulamalarda kullanılan esnek bir hortum içindeki akışkanı pabuçlar vasıtasıyla basınçlandıran pompa tipidir.


d.Lobe Pompa: Dıştan dişli pompalarla benzer şekilde çalışsalarda loblar birbirlerine neredeyse deyecek gibi tasarlanmış olup deymemektedirler bunu arka bölgede bulunan dişli kutularındaki zamanlı dişliler sayesinde yaparlar.
e. Pistonlu Pompalar: Pistonlu pompalar içerisinde bulunan pistonlar vasıtasıyla akışkanı basınçlandıran ve yüksek basınç ihtiyaçlarında sıkça kullanılan pompalardır. Bu pompaların tasarımlarına göre değişken deplasmanlı ve sabit deplasmanlı olmak üzere iki çeşidi mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir