rezervuar

HİDROLİK DEPOLAR

1. HİDROLİK DEPOLAR (TANKLAR) Tank, depo veya rezervuar olarak anılan komponenetlerin esas görevi sistemdeki akışkanı (Hidrolik,yağ,yakıt vb) depolamaktır. Ancak bunu yaparken de filtreleme, soğutma veya ısıtma yanında basınçlandırma yaparak sistem gereksinimlerine göre farklı tasarım ve tiplerde olabilirler . Temel olarak bir yağ tankı bileşenleri aşağıdaki gibidir; Yağ tankı genellikle iki oda olacak şekilde imal edilir. …